Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur

Hoe zit ’t eigenlijk?

Hoe zit ’t eigenlijk?

Checklist inrichten werkplek, click hier om te downloaden: Checklist werkplek

Workshop op maat als antwoord op onderstaande vraag:

‘ . . . In het kader van het welzijn van onze werknemers willen wij een algeheel werkplek onderzoek laten verrichten voor ons kantoor. Wat wij voor ogen hebben is dat een deskundige een dag bij ons langskomt, de (17) werkplekken controleert, de  werknemers adviseert en een rapport uitbrengt van de bevindingen . . . ’

Antwoord

Een goed ingerichte werkplek die op maat van de gebruiker is in te stellen is één van de voorwaarden voor een gezonde werkomgeving.
Maar een goed ingerichte werkplek is geen garantie voor een goed gebruik hiervan door de werknemer.
Voor beide aspecten is kennis nodig, controle en feedback.

hoezitt-275x275

Workshop: Hoe zit ’t eigenlijk?

Doelgroep : werknemers met en zonder klachten.
Per workshop 8-10 deelnemers.
Doel : Bewustwording van eigen houding- en bewegingsgedrag op de werkplek

Programma:

1.
enige theorie over de constructie, de functie en de belastbaarheid van het menselijk bewegingsapparaat; hiermee wordt inzicht verkregen in de invloed van beweging- en houdingsgedrag op het ontstaan van ongemakken en klachten.

2.
ervaren van invloed van houding en beweging dmv zelf oefeningen doen op en om de werkplek

3.
Bespreken van de (van tevoren ingevulde) checklist voor beoordeling van de inrichting en het gebruiken van de beeldschermwerkplek, met iedere deelnemer op zijn/haar werkplek.
De checklist blijft ook ter beschikking zodat men later zichzelf nog ’s kan controleren, bijvoorbeeld als er klachten ontstaan.

4.
controle van iedere werkplek apart, observatie gedrag gebruiker, advies aan gebruiker

5.
afsluiting met korte terugkoppeling en een beweegactiviteit naar keuze :
-ontspanningsoefeningen
-NordicWalking

Duur: 4 uur

Rapportage

Algemene evaluatie
Rapport per werkplek/werknemer van bevindingen en gegeven advies

Kosten:

€120,- per uur
€20,- per rapport
(ex 21% BTW)

Follow-up

Een follow-up kan bestaan uit bv herhaling van de checklist, een bijeenkomst in de vorm van groepstraining of als een individueel advies/training/behandelingstraject

NB: deze workshop is met succes gegeven op
een accountantskantoor in Den Haag en op
een afdeling van het Stadhuis van Schiedam

Citaat van Interfysiek:

Als je eenmaal geleerd hebt hoe je je op de juiste manier kunt bewegen dan kun je daar de werkplek op gaan aanpassen.Begin je met het aanpassen van je werkplek terwijl je nog niet goed beweegt dan is de kans groot dat je de werkplek zo inricht dat deze het onnatuurlijke bewegingspatroon ondersteunt. Terwijl je juist wilt dat de werkplek je ondersteunt in een natuurlijke manier van bewegen

 

Praktijk voor Houding en Beweging, workshop op maat


Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur