Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur

ParkinsonNet

Deze praktijk maakt deel uit van het ParkinsonNet (opgericht in 2004) in Den Haag.

Meerwaarde ParkinsonNet zorgverlener

De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen (atypische parkinsonsonismen). De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. Door deze multidisciplinaire aanpak krijgt u precies de juiste zorg zodat u, en uw partner, optimaal kunnen functioneren.

20121130_131002-275x275

ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en zijn ook in staat om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen. In de Parkinson Zorgzoeker kunt u de dichtstbijzijnde ParkinsonNet zorgverlener vinden.

Wie zijn er op dit moment betrokken bij het ParkinsonNet?

Op dit moment zijn met name neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en psychosociale zorgverleners (o.a. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers) betrokken bij de regionale netwerken. Wij zijn druk bezig om ook de overige disciplines bij het netwerk te laten aansluiten zodat uiteindelijk alle 19 verschillende disciplines betrokken bij de parkinsonzorg, bij het ParkinsonNet zijn aangesloten.

Wetenschappelijke onderbouwing

De afgelopen jaren is met subsidie van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), Stichting Robuust en de National Parkinson Foundation een studie naar de kosteneffectiviteit van ParkinsonNet uitgevoerd in een zogeheten ‘cluster gerandomiseerde trial’. Daaruit kwam naar voren dat de aanpak van ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert en niet onbelangrijk, tegen lagere kosten (Munneke et al., Lancet Neurology 2009).

nederlandse-werkgroep radboud

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud & de Werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).
logo

ParkinsonNet Congres

 

 

Praktijk voor Houding en Beweging, ParkinsonNet


Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur