Tarieven/Vergoeding

Zorgverzekeraar

De Praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en hanteert de door hen voorgestelde tarieven.
De facturering wordt verzorgd door Infomedics.
Servicedesk: tel.: 036 2031900
E-mail         : rekening@infomedics.nl
Postadres: Postbus 60108, 1320 AC Almere

Wanneer een patiënt niet voor vergoeding voor oefentherapie verzekerd is worden de tarieven van de praktijk gehanteerd :

TARIEVEN per 01-01- 2022

Zitting in de praktijk: € 32,00
Behandeling aan huis: € 46,50
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek, Inclusief verslaglegging en advies aan huisarts (op medische indicatie): € 52,00
Screening, intake en onderzoek wanneer er geen verwijzing is: € 44,50

Fit en Krachtig door Goed Bewegen:

Les :

Knipkaart 10x ( 6 mnd. geldig) :

€ 9,50

€90,-

NordicWalking:

Cursus van 4 lessen
(1 uur, minimaal 4 deelnemers):
€ 65,- inclusief gebruik stokken
Opfrisles (1 uur): € 17,50,-
Privéles (40 minuten): € 40,-

Betalingen á contant of overmaken op:

IBAN: NL 27 ABNA 0622659952  tnv C.J.M. van Santen

Praktijk voor Houding en Beweging, tarieven