Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Paramedici: 59901154094

Paramedicus

De oefentherapeut is een paramedicus met kennis van o.a. de anatomie, fysiologie, pathologie, biomechanica en psychologie van de mens.

Holistische benadering
De oefentherapeut is in staat om bio-medische en biopsychosociale modellen te koppelen aan het bewegend functioneren.

De oefentherapeut werkt altijd vanuit het bio-psychosociaal model. Alle delen van het lichaam zijn met elkaar verbonden en lichaam en geest zijn onlosmakelijk van elkaar. Ook sociale omstandigheden hebben invloed op het functioneren en het gedrag van de mens. De oefentherapeut brengt de klachten binnen deze dimensies in kaart en gebruikt daarvoor de ICF-classificatie.

Behandeldoelen

worden geformuleerd in 3 categorieën:

1. gericht op stoornissen (mobiliteit, pijn, spanning, coördinatie)

2. gericht op activiteiten (bukken, zitten, reiken etc)

3. gericht op participatie (werken, sporten etc)

Evidence-based

De oefentherapeut werkt waar kan evidence-based, met de nieuwste inzichten en volgens de laatste standaarden en richtlijnen.

Kenmerk van mensen is dat geen mens ‘standaard’ is. Dus ook werken met mensen kan niet altijd volgens de standaard plaatsvinden. De therapeut gebruikt zijn kennis, ervaring en intuïtie bij het zoeken naar de juiste interventie. Bij de oefentherapeut ligt die in de keuze van de oefening, de intensiteit waarmee geoefend wordt, de situatie waarbinnen, de frequentie waarmee en de ‘toon waarop’. Omdat de patiënt die bij de oefentherapeut komt de oefeningen en bewegingen zelf moet doen is het van cruciaal belang dat de therapeut de patiënt kan motiveren, kan bewegen tot bewegen.

De patiënt moet inzicht krijgen in het hele systeem van menselijk, bewegend functioneren. Daar is de oefentherapeut goed in. Belangrijk is om te weten dat een goed gesprek werkt maar dat vooral het bewegen zélf de patiënt inzicht geeft en kennis over zijn lichamelijk functioneren. Bewust bewegen is hét middel om klachten te signaleren, te bestrijden en te voorkomen.

Zo leert de patiënt klachten te begrijpen en te beïnvloeden. Selfmanagement en zelfredzaamheid wordt vergroot, kwaliteit van leven verbeterd.

VvOCM

De oefentherapeuten in de praktijk zijn lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Deze beroepsorganisatie behartigt de belangen en bevordert de kwaliteit van haar leden.

De VvOCM voorziet in vele kwaliteitsinstrumenten zoals Richtlijnen, Klachtregeling, Bij- en nascholing, Beroepscode. En zij participeert in diverse landelijke overlegorganen en kwaliteitsorganisaties.

Register

De oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici  , participeren in intercollegiaal overleg, volgen scholing en zijn bekend met de nieuwste inzichten.

Directe Toegang oefentherapie

Vanaf 1 juli 2008 is er geen verwijzing van de huisarts nodig om bij de oefentherapeut in behandeling te komen. Toch acht deze praktijk een goed contact met de huisarts van groot belang. De huisarts is de spil in de eerstelijnsgezondheidszorg en dossierhouder van de patiënt.

Wij hebben van nature de visie dat de patiënt centraal staat. Wanneer de patiënt klachten, problemen heeft en daardoor niet goed kan functioneren zal hij eerst hulp zoeken binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Met de directe toegankelijkheid kunnen de zorgverleners zich als gezamenlijke behandelaar beschouwen, waarbij samenwerking tussen de disciplines plaats moet vinden ten bate van de patiënt. De patiënt heeft een grote (beslissende) stem in de keuzes mbt interventies die gedaan worden.

Nieuwe wet: WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
De praktijk voldoet aan deze wet.
Eén van de onderdelen is dat u als patiënt/cliënt een klacht kunt indienen. Dat kan via deze website  www.klachtenloketparamedici.nl
Daar treft u alle informatie.

Kwaliteit, Praktijk voor Houding en Beweging

 

 


Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur