Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur

Hoe

Hoe werken de oefentherapeuten:

Oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in het geven van oefentherapie. De therapie is onder andere gericht op het verminderen van klachten door het bewust worden en doorbreken van gewoontes in houding en beweging. De patiënt/cliënt leert zijn klachten begrijpen en er zelf iets aan te doen. Waardoor hij weer optimaal kan functioneren in zijn dagelijkse activiteiten.

De oefentherapeut léért de patiënt bewegen en geeft álle aandacht aan de manier waarop oefeningen en bewegingen (in het dagelijks leven) gedaan kunnen worden. De patiënt heeft niet genoeg aan alleen maar bewegen, hij heeft vooral baat bij góed en bewust bewegen. Bewegen is een (bewezen) probaat middel bij héél veel klachten.

Bij de eerste afspraak is er een standaard procedure:

a. een gesprek waarin de patiënt en de vraag die hij heeft centraal staan (wanneer er geen verwijzing van de (huis)arts is wordt eerst een korte screening gedaan om vast te stellen of een onderzoek/behandeling Oefentherapie Cesar in deze praktijk geïndiceerd is)

b. vervolgens wordt een lichamelijk onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt naar lichaamsbouw, bewegingsgewoonten, bewegingsmogelijkheden, spierspanning etc. Er wordt gebruikt gemaakt van vragenlijsten en meetinstrumenten.

c. dan volgt de oefentherapeutische analyse en legt de therapeut uit waarom en hoe hij de patiënt wel of niet kan helpen. Zij stellen dan samen een behandelplan op met duidelijke doelstellingen

d. aan de patiënt wordt zijn instemming en medewerking gevraagd om de gestelde doelen te kunnen halen

e. er wordt een schatting gemaakt van aantal benodigde zittingen/sessies en de kosten

(bij iedere sessie is er een korte terug- en vooruitblik (evaluatie) zodat de doelen eventueel tijdig bijgesteld kunnen worden of de strategie gewijzigd)

 DSCN1612-275x275 DSCN1597-275x275 houding2

Wat gebeurt er tijdens een bezoek aan de therapeut (zitting/sessie):

 • de therapeut leert u allerlei, precies voor u bedoelde oefeningen;er zijn diverse oefeningen met als doel: bewustworden, leren voelen, ontspannen, sterker worden, evenwicht en balans verbeteren, ademen, beweeglijkheid vergroten, op de juiste manier leren zitten, opstaan, staan, lopen, bukken, tillen, reiken en rusten/slapen;  met alles wat u leert en ervaart kunt u zelf de klachten leren beïnvloeden
 • u kunt alles wat u geleerd heeft thuis en op het werk gebruiken
 • tijdens de sessie worden ook specifieke situaties (bv op uw werk) besproken en geanalyseerd; u leert oefeningen, houdingen en bewegingen die u daarna op uw werkplek en thuis of tijdens u vrijetijdsbesteding en sport kunt toepassen.
 • er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige (hulp)middelen: een mat, een kruk, ballen, de dyna-band, een evenwichtstol, gewichtjes, de spiegel; alles in een lichte ruimte
 • in een (afgesproken) aantal sessies/zittingen (één sessie duurt ongeveer 30 minuten) wordt ingegaan op uw klachten en uw specifiek hulpvraag;
 • de sessies vinden eerst 1 of 2 keer per week plaats en daarna met steeds grotere tussenpozen (gemiddeld zijn er 9 sessies nodig)
 • in iedere sessie wordt besproken hoe het gaat en of de gestelde doelen gehaald kunnen worden; zo nodig is er overleg met de (huis)arts of een andere zorgverlener
 • steeds wordt er gekeken hoe u de oefeningen doet en worden correcties, adviezen en aanvullingen gegeven
 • als de behandeling afgerond is geeft de therapeut u adviezen over hoe verder te gaan: voldoende, regelmatig bewegen, sporten etc.
 • vaak volgt een controle na een half jaar
 •  de therapeut schrijft altijd een eindverslag voor u en voor de verwijzend (huis)arts

Praktijk voor Houding en Beweging, Hoe


Praktijk voor Houding en Beweging
Oefentherapie Cesar
Joseph Ledelstraat 84
2518 KM Den Haag
070-3466654

Openingstijden:
ma, wo, do en vr
van 8.00 tot 19.00 uur